Škapulíře

V tomto a následujících článcích bych se chtěl věnovat škapulířům…

Začnu formou otázky&odpovědi:

 

Co znamená slovo škapulíř?

Škapulíř- z lat. slova scapula=lopatky.

Škapulíř je tedy roucho splývající přes prsa dolů a na zádech přes lopatky.

Dříve to byla jen zástěra, kterou řeholníci nosili, aby si neušpinili hábit. Později bylo nošení spojeno, na základě zjevení Panny Marie,  s určitými přísliby.

 

Jak vypadá škapulíř?

Rozeznáváme 3 podoby škapulířů:

1)      Velký škapulíř- tento typ nosí jen řeholníci (a někdy členové 3. řádu). Je to veliký pruh látky, který splývá vpředu i vzadu na řeholním hábitu. Tento škapulíř většinou není nijak zdobený, je to prostý pruh látky.

2)      Malý (zkrácený) škapulíř- je to vlastně zkrácená verze velkého škapulíře. Mívá různé velikosti (maličký obdelníček látky až velký obdelník velikosti A5). Tento typ bývá většinou zdobený. Zkrácený škapulíř nosí zejména členové třetích řádů a škapulířových bratrstev.

3)      Škapulířová medailka- u některých škapulířů je dovoleno v určitých případech nosit škapulířovou medailku, která nahrazuje škapulíř. Tuto medailku nosí např. vojáci, zdravotníci, hasiči, a všichni, kteří nemohou látkový škapulíř nosit. I přes možnost nosit náhradní medailku, je doporučeno preferovat látkový škapulíř (takže pokud je třeba někdo zdravotník v nemocnic, kde může nosit jen medailku, měl by po návratu domů vzít na sebe opět látkový škapulíř). Škapulířovou medailku je možno v některých případech nosit i například v kapse (pokud není možno při výkonu nějaké činnosti nebo povolání nosit tuto medailku na krku).

 

Jaké máme druhy škapulířů?

Škapulíře bych rozdělil do 4 skupin:

1)      Škapulíře, které se užívají jako svátostina (např. červený a zelený škapulíř)

2)      Škapulíře, které slouží jako odznak příslušnosti některému řádu = škapulíře nahrazující řeholní hábit (např. pavlánský škapulíř)

3)      Škapulíře, které jsou svátostinou a zároveň značí příslušnost k některé řádové rodině (např. karmelský nebo servitský škapulíř)

4)      Poslední skupinou jsou škapulíře, které jsou běžnou součástí řeholního oděvu a slouží buď jako zástěra, nebo jen něco připomínají

 

Jaké máme tedy konkrétní druhy škapulířů?

Škapulíře- svátostiny (klikněte na odkaz):

Škapulíř Panny Marie Karmelské

Škapulíř Panny Marie Sedmibolestné

Škapulíř neposkvrněného Početí

Škapulíř umučení a přesvatých srdcí Ježíše a Marie

Škapulíř Nejsvětější Trojice

Zelený škapulíř

Škapulíř sv. Michaela Archanděla

 

Co je to škapulířové bratrstvo?

Škapulířové bratrstvo tvoří všichni ti, kteří nosí škapulíř. Máme různé škapulířové bratrstva- každý škapulíř má svoje bratrstvo (jediný zelený škapulíř nemá své bratrstvo).

Některé škapulířové bratrstva jsou spjaté i s některou řádovou rodinu- v takovém případě má dotyčný člověk přijetím škapulíře i účast na veškerých dobrech řádu (stává se tak i členem řádové rodiny) a na všech milostech, které Bůh dává tomu řádu (přímluva a ochrana řádových patronů, milosti ze mší svatých obětovaných za ten řád,...).

 

Proč příjmout škapulíř?

Škapulíř je svátostina, a ty jak víme nám pomáhají na cestě k Bohu.

Bůh skrze škapulíře uděluje mnoho milostí (včetně privilegií).

 

Stačí tedy nosit škapulíř a mám ,,místo v nebi jisté“?

To určitě ne… Škapulíř není automatickou vstupenkou do nebe. Pomáhá ne cestě k Bohu, ale samotnou cestou není… Při nošení kteréhokoliv škapulíře, má dotyčný také nějaké povinnosti (které se u každého škapulíře liší).

 

Je tedy ten, kdo nosí škapulíř lepší křesťan?

Ne. Ti, kdo nosí škapulíř jsou obyčejní křesťané, kteří chtějí využít milostí, které skrze škapulíře uděluje Bůh. Přijetí škapulíře je zcela dobrovolné, tak jako přijetí každé svátostiny.

 

Může člověk dělat nějaké chyby při nošení škapulíře?

Ano. Pokud například někdo vnímá škapulíř jako talisman je to velká chyba…

 

Musí mít člověk na sobě škapulíř pořád?

Ano- měl by jej mít pořád. Je však dovoleno škapulíř sundat při koupání a při spánku.

 

Může nosit člověk i více škapulířů?

Ano. Je možné nosit více škapulířů a získat tak i více privilegií. Je možné být členem více škapulířových bratrstev.Komentáře

Komentovat mohou pouze přihlášení uživatelé


Vyhledávání na stránkách