mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in file: /home/users/hkpepik/hkspolco.hys.cz/web/library/database.php at line 25
2.neděle mezidobí – B (chrám a domov) 15.01.2012... | Online spolčo - Hodně křesťanské spolčo
 
 
 
 

2.neděle mezidobí – B (chrám a domov)15.01.2012

Spojme si to, co jsme slyšeli v prvním čtení s tím, co jsme slyšeli v evangeliu. Samuel se setkává s Bohem v chrámě. Učedníci Jana Křtitele jdou s Ježíšem k němu domů.
Chrám a domov spolu souvisí. Setkání s Kristem v chrámě nám má pomáhat, abychom byli s Ním také doma. A naopak nenaleznu Boha doma, nenaleznu Ho nikde jinde. K čemu je cesta, která nevede do kostela? Středem obce není hřiště, hospoda, obecní úřad, pošta, obchody. Středem obce je kostel. Být pět minut před začátkem bohoslužby v kostele není jen skutek ohleduplnosti vůči druhým, ale také potřeba vlastního srdce a duše nás samotných. Když jsem doma, měl bych svými myšlenkami a touhami občas zaletět do chrámu, abych se nestal malicherným.  Když jsem v chrámě, měl bych se modlit za domov. Děkovat za domov. Prosit za domov, aby byl společenstvím pomoci, zájmu, sdílení se, obětavé lásky, práce a modlitby. Vzorem nám je nazaretská rodina.  Existují domácí rituály, které napomáhají dobře prožité mši svaté v kostele a získání plodů Nejsvětější oběti : růženec, četba nedělních textů a komentářů, modlitba za kněze, prosba o dary Ducha svatého v přípravě na kázání, dostatek spánku, příprava oblečení, společné posezení u svátečnějšího jídla, pokud je to možné, společná cesta do kostela a z kostela. Tak jako milování muže a ženy má předehru a dohru, ještě více potřebuje mše svatá nápadité předehry a dohry. Ve službě Bohu má být nejen duše, ale i tělo. Záleží na tělesném oblečení a postoji. Nitro člověka se odráží navenek, ale opak také funguje. Donutím-li se k úsměvu, dokážu-li se vhodně obléci, nejsem-li po plese se zbytkovým alkoholem v kymácejícím se a zívajícím postoji, pak mám naději, že budu při mši svaté Bohem velkoryse obdarován.


Vyhledávání na stránkách
 
 
 
 
„Mějte dobrou náladu. Dobrá nálada vaše problémy sice nevyřeší, ale naštve tolik lidí kolem, že stojí za to si ji užít.“ Jan Werich