mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in file: /home/users/hkpepik/hkspolco.hys.cz/web/library/database.php at line 25
2. týden postní, středa 07.03.2012 | Myšlenky na... | Online spolčo - Hodně křesťanské spolčo
 
 
 
 

2. týden postní, středa07.03.2012

Apoštolové Jakub a Jan odpovídají Ježíšovi: „můžeme“. Sotva chápali v úplnosti, co vlastně řekli, a přesto ta slova byla vyjádřením jejich skrytého srdce a předzvěstí jejich budoucího jednání. Učinili svůj bezstarostný závazek ze srdce, a tak byl přijat. Apoštolové se s nejistotou odvážili jistého rizika ve víře.
Naší povinností je pro Krista slovo riskovat a vsadit co máme, na to co nemáme. Ve víře riskujeme tehdy,
- když Bohu, modlitbě a návštěvě kostela dáváme přednost před prací a zábavou
- když se mnoho pracuje a podniká – avšak s osamělým srdcem – kvůli jistotě budoucího světa
- když se někdo poté co propadl hříchu, kaje slovem i skutkem
- když říkáme buď vůle tvá, i když by nás měli opustit naši nejbližší
Mnohokrát jsme riziko víry už podstoupili:
Nejprve při biřmování; když slibujeme to, co při nás na křtu slibovali jiní, a při tom nemůžeme chápat, co všechno vlastně slibujeme, takže spíš důvěřujeme Bohu, že nám to postupně zjeví, a dá nám v každé době patřičnou sílu.
Anebo ti, kdo přijímají kněžské svěcení, slibují a nevědí co je kněžství, co všechno budou muset obětovat a vystát.
Také manželé si řekli: můžeme a nevědě, do čeho šli, a možná si při tom si ve své prostotě mysleli, že si jen volí poklidný jednoduchý život.
A tak okolnosti doby stále znovu rozmanitě vedou lidi v určitých chvílích, aby kvůli víře zvolili tu nebo onu cestu. Nevědí, kam je proud nese. Nevidí konec své pouti. Vědí jen, že je správné dělat to, co právě dělají; a zevnitř slyší šepot, který je ujišťuje, stejně jako ujistil oba svaté bratry, že ať už jejich nynější jednání povede v budoucnu k čemukoliv, s Boží milostí budou stačit. Apoštolové řekli: „Můžeme“, a Bůh je vzal za slovo, a i když nevěděli, do čeho jdou, získali korunu vítězství jako náš Pán Ježíš Kristus.

bl. John kardinál Newman, Rizika víry, s. 83


Vyhledávání na stránkách
 
 
 
 
„Bůh stvořil člověka, ale nedal si to patentovat, a tak to teď po něm může dělat kdejakej blbec.“ Jan Werich