Murphyho zákony platí i v církvi

Vztahují se pověstné Murphyho zákony také na církev? Autor knížky "A přece se točí..." dokazuje, že ano. Například: Je-li front ke svatému přijímání více než jedna, nejpomaleji bude postupovat právě ta, do níž jste se zařadili vy, a to nezávisle na její původní délce. V následujícím úryvku jsou i některé další.

KŘESŤANSKÁ RODINA V KOSTELE

Axiom madame Rettigové:
Máte-li doma maso v troubě, stoprocentně bude kázání dlouhé a ohlášky nekonečné.

Murphyho zákon o dětech v kostele:
V kostele děti vykřikují a všelijak zlobí zásadně do ztichlé atmosféry, nikoli do hřmění varhan. 
Dodatek psychoanalytika mgr. Pitválka:
Velcí katolíci by si rovněž někdy s chutí zařvali na ztichlý kostel, jenomže jsou naučeni svůj destruktivní pud potlačovat. 
Detailní rozvedení Murphyho zákona o dětech v kostele:
V nejposvátnější a nejusebranější chvíli během bohoslužeb se zpravidla ozve jeden z následujících nežádoucích zvuků:
a) rána způsobená padajícím zpěvníkem či jiným kompaktním předmětem;
b) srdceryvný pláč miminka, které v kočárku ztratilo někde dudlík;
c) dunivé kopání dětských nožek do lavice;
d) skácení paraplete nebo berel (pěkně jedné po druhé) paní X. Y., způsobené vaším čiperným dítkem;
e) pád dítěte pod lavici a následný ohlušující řev;
f) "trouby jerišské" aneb hloubkové čištění ucpaných nosních dutin něčí ratolesti;
g) nevybíravé peskování ministrantů panem farářem, který zapomněl, že nechal zapnutý mikrofon;
h) zvolání benjamínka místní vzorové křesťanské rodiny (během významné pomlky při kázání): "Proč ten pán tolik křičí?!", případně (nejspíše při tiché modlitbě po sv. přijímání): "Mamííí, kdy už bude konec?"

Murphyho zákon promluv pro děti:
Je-li ve farním personálu na výběr z více osob (pan farář, kaplan, jáhen apod.), bude mít promluvu pro děti ta z nich, které to působí největší potíže. 
Zdůvodnění pastoralisty doc. Herodesa:
Svou nechuť pracovat s dětmi tak může dotyčný obětovat za přítomné děti, a tím jim prospěje více, než kdyby jej práce s dětmi těšila a on se v ní seberealizoval. Děti si tak alespoň nebudou zvykat na luxus, že k nim někdo mluví srozumitelnou řečí, a budou připravenější na život, hlavně na bohoslužby pro dospělé, kde se s nimi už nikdo nebude mazlit!

Dilema rodin s malými dětmi:
Být, či nebýt s nimi na mši svaté? 
- Jestliže tam budou zlobit, budou se na vás všichni zlobit, že tam zlobily. 
- Jestliže je necháte doma, vyčte se vám, že je necháváte doma a nezvykáte je na mši svatou.

Závěr anonymního aktivního laika:
Křesťanská výchova se bez trochy randálu prostě neobejde.

Z knihy Tomáš Marný z Bludovic: A přece se točí... (Karmelitánské nakl. 2002)

Zdroj: http://www.hostyn.cz/hostyn_old/humor.htm
Vyhledávání na stránkách