Turista u Genesaretského jezera

Turista přijde ke Genezaretskému jezeru, kde stojí malá bárka, která převáží turisty na druhou stranu. Zeptá se lodníka:

 

„Promiňte, co stojí jízdné na druhou stranu?“

 

Majitel bárky se na něho podívá a řekne: „Dvacet liber.“

 

„Není to trochu moc?“

 

„Vážený pane, to je jezero Genezaretské. Po tomto jezeru chodil Kristus pěšky!“

 

Turista se usměje a řekne: „Není divu, při těch cenách!“
Vyhledávání na stránkách