Sláva otci

Sláva otci

Sláva Otci i Synu i Duchu svatému,
jako byla na počátku,
i nyní, i vždycky
a na věky věků.
Amen.

Gloria Patri et Filio et Spiritui sancto,
sicut erat in principio
et nunc et semper
et in saecula saeculorum.
Amen.


Po každém „Sláva Otci“ se v desátku růžence modlí tzv. Fatimský dodatek
Pane Ježíši, odpusť nám naše hříchy, uchraň nás pekelného ohně a přiveď do nebe všechny duše, zvláště ty, které tvého milosrdenství nejvíce potřebují.


Vyhledávání na stránkách