1 | 2 | 3 | 4 | 5

Nebojme se!

Máme za sebou setkání v Madridu... Všichni jsme si odnesli mnoho zážitků... a to i zážitků duchovních... A v tomto článku bych se chtěl k některým duchovním zážitkům vrátit... Když se tak zpětně podívám, byli jsme v Madridu hodně povzbuzováni k tomu, aby jsme se nebáli... Aby jsme se nebá...

Celý článek...

Křesťanská a duchovní četba na internetu

Křesťanská a duchovní četba a samostudium by měly být samozřejmou součástí zbožného života. Jsou zdrojem poučení, ale i smysluplným využitím volného času. Internet nám poskytuje pestrou paletu možností, kterých můžeme využít - zdarma. Následujícím textem se Vám, milí čtenáři, pokusím některé ...

Celý článek...

Život po porodu...

Rozhovor dvou dětí (neznámý autor) V bříšku těhotné ženy byla dvě miminka. První se druhého zeptalo: - Věříš v život po porodu? - Určitě. Něco po porodu musí být. Možná jsme tu hlavně proto, abychom se připravili na to, co bude pak. - Blbost, žádný život po porodu není. Jak by vůbec mohl vypada...

Celý článek...

Slavnost Všech svatých a Vzpomínka na věrné zemřelé

Slavnost Všech svatých (1.11.) a Vzpomínka na všechny věrné zemřelé (2.11.) Nabízíme bližší vysvětlení obou svátků: Křesťanské Krédo – vyznání víry v Boha – vrcholí vyznáním víry ve vzkříšení mrtvých a ve věčný život. Křesťané věří, že tak jako Kristus vstal z mrtvých a žije bez časopro...

Celý článek...

Jak učit děti modlitbě

Novákovy děti měly vždycky velkou radost, když jim tatínek slíbil, že se s nimi bude modlit večerní modlitbu on. Měl jinak stále napilno, ale při modlitbě s dětmi na to pilno zapomněl. To nebylo jako s maminkou: "Děcka, nezdržovat, mám tam ještě kupu žehlení, honem Otčenáš a Zdrávas a do post...

Celý článek...

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Vyhledávání na stránkách